Privacy Policy

Artikel 1.         Bedrijfsnaam en contactgegevens

 • Art E-Vision B.V.
  Contactgegevens:
  Postadres: 3607 PS, Maarssen
  E-mailadres: info@LoveBullets.nl
 • Telefoon: 085-8768684
  Website: www.LoveBullets.nl
  KvK: 55128165
 • Btwnummer: NL851577246.B01

 

Artikel 2.         Verwerking persoonsgegevens

 1. LoveBullets verwerkt persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. LoveBullets heeft een goede reden voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens. Deze zijn immers noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van de ontmoetingssite. De deelnemer geeft vooraf toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens.
 3. LoveBullets verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor het uiteindelijke doel, te weten: het goed kunnen functioneren van de ontmoetingssite.
 4. Tevens gebruikt LoveBullets de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld.
 5. LoveBullets geeft aan de deelnemer te kennen waar de persoonsgegevens voor worden gebruikt.
 6. LoveBullets zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.
 7. LoveBullets heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

 

Artikel 3.         Doeleinden

 1. LoveBullets zal de persoonsgegevens verwerken voor het goed kunnen functioneren van de ontmoetingssite. Door gebruikmaking van de persoonsgegevens zoals de kenmerken van een deelnemer (bijvoorbeeld de haarkleur) en de demografische gegevens (bijvoorbeeld de provincie waar de deelnemer woonachtig is) kunnen profielen aan elkaar worden voorgesteld. Tevens kunnen deelnemers elkaars gegevens inzien, doch dit uitsluitend indien en voor zover de deelnemers hier expliciete toestemming voor hebben gegeven.

 

Artikel 4.         Inzage en wijziging persoonsgegevens

 1. Op verzoek van de deelnemer biedt LoveBullets de mogelijkheid aan de deelnemer om zijn persoonsgegevens in te zien. De deelnemer kan zijn persoonsgegevens inzien in zijn/haar persoonlijke profiel.
 2. Mocht de deelnemer fouten constateren bij zijn persoonsgegevens, of mochten zijn persoonsgegevens inmiddels zijn gewijzigd, kan de deelnemer deze fouten en/of wijzigingen doorgeven aan LoveBullets. LoveBullets zal dan zorg dragen voor een juiste aanpassing/wijziging van de persoonsgegevens.
 3. LoveBullets neemt een maximale reactietermijn van 4 weken in acht.

 

Artikel 5.         Technische en organisatorische maatregelen

 1. LoveBullets heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen voor het beveiligen van de persoonsgegevens tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. De technische maatregelen: de deelnemers zijn verplicht om bij hun accounts strenge/scherpe wachtwoorden te gebruiken. Daarnaast wordt de data versleuteld opgeslagen. De toegang tot de server en database zijn tevens geblokkeerd voor direct contact met andere computers/systemen (alleen extern te benaderen via de website).
 3. De organisatorische maatregelen: de mensen die de begeleiding bieden tekenen bij aanvang een document, waarin zij verklaren de geheimhoudingen te waarborgen en gegevens niet naar buiten toe te dragen, hierop staat strenge controle.

 

Artikel 6.         Gevolgen openbaarmaking persoonsgegevens

 1. Indien en voor zover de deelnemer zijn persoonsgegevens zelf op eigen initiatief openbaar maakt op de website, doet de deelnemer dit geheel voor zijn eigen rekening en risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
 2. De gevolgen van openbaarmaking van persoonsgegevens op de ontmoetingssite door de deelnemer zijn geheel voor zijn rekening.

 

Website Security Test